Δυσαρθρία

Τι είναι η δυσαρθρία;
Κατ’ορισμού η δυσαρθρία είναι μια επίκτητη κινητική διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την άρθρωση του ατόμου. Έχουμε όλοι προσέξει πως όταν κάποιος για παράδειγμα παθαίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, η ομιλία του αλλάζει: το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει κάποια φωνήματα, παρουσιάζει αναπνευστική εξασθένηση, αργή ταχύτητα ομιλίας, αδύναμη φώνηση, με αποτέλεσμα η ομιλία να είναι ακατάληπτη.
Το ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει ασκήσεις, στρατηγικές, χρήση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας (υπολογιστές ή πίνακες επικοινωνίας), χρήση ειδικών θεραπευτικών πιστοποιημένων προγραμμάτων (Lee Silverman Voice Treatment, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενδυνάμωσης Εισπνευστικού Μυός) με σκοπό την:

– επιβράδυνση ή μείωση του ρυθμού της ομιλίας
– βελτίωση της υποστήριξης της αναπνοής, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να μιλάει δυνατά
– ενδυνάμωση των μυών και αύξηση της κινητικότητας των μυών του στόματος, της γλώσσας και των χειλιών
– βελτίωση της άρθρωσης (ασκήσεις υπεράρθρωσης)
– εκμάθηση στρατηγικών για καλύτερη επικοινωνία με το άτομο με δυσαρθρία στους φροντιστές, στα μέλη της οικογένειας κ.α.

Σε σοβαρές περιπτώσεις η εκμάθηση χρήσης εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας (π.χ. απλές χειρονομίες, αλφαβητικοί πίνακες ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας) μπορεί να βοηθήσει.