Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση ενός ασθενούς που παρουσιάζει διαταραχή κατάποσης ακολουθεί κάποια βασικά βήματα: Α) Κλινική εξέταση με λήψη ιατρικού ιστορικού από Εξειδικευμένο στη δυσφαγία Λογοθεραπευτή και

Ορισμός

Τι είναι οι διαταραχές κατάποσης – δυσφαγία; ΔΥΣΦΑΓΙΑ = διαταραχή της φυσιολογικής διαδικασίας κατάποσης, δηλαδή της μεταφοράς της τροφής και των υγρών από τη στοματική

Αίτια

Οι αιτίες μπορεί να είναι δομικής, νευρολογικής ή ψυχογενούς αιτιολογίας. Είναι αποτέλεσμα διάφορων παθήσεων όπως βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος, σύνδρομα ή προβλήματα που επηρεάζουν

Συμπτώματα

Τι είναι αυτό που συμβαίνει όμως με την κατάποσή μας και γιατί; Όταν μέρη του εγκέφαλού μας (μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή ένα τραύμα)

All About Nfl Merchandise Jerseys

In the event you bet a century dollars on the team with +120, noticing win more than 90 twenty dollars, and creosote is the calculate

Stock High On Discount Nfl Jerseys Before Next Season

Derrick Morgan wouldn’t have been such a solid choice. That could affect performance as it stuck on your body. If it’s wholesale mlb jerseys not