Στάδια ανάπτυξης λόγου και ομιλίας

Η ανάπτυξη της ομιλίας είναι μια διαδικασία που ξεκινά πολύ νωρίς, από τους πρώτους μήνες της ζωής του βρέφους και ολοκληρώνεται περίπου στην ηλικία των

Διαταραχές Άρθρωσης και Φωνολογικές Διαταραχές

Κατά την προσχολική ηλικία, τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες είτε στην παραγωγή των φωνημάτων, είτε στην νοητική οργάνωσή τους. Η προϋπόθεση για ακριβή άρθρωση

Δυσπραξία

Η εξελικτική δυσπραξία η αλλιώς αναπτυξιακή λεκτική απραξία είναι ένα πρόβλημα ρύθμισης, δηλαδή διαδοχής, επιλογής και οργάνωσης των κινήσεων της ομιλίας. Ένα παιδί με λεκτική

Διαταραχές της Ροής της Ομιλίας – Τραυλισμός

Ποιος γονέας δεν έχει τρομάξει όταν πρώτοπαρατήρησε πως το παιδί του “τραυλίζει”; Ερωτήσεις όπως: “Είναι φυσιολογικός ο τραυλισμός που παρουσιάζει το παιδί ή όχι;”, “Χρειάζεται

Διαταραχές Λόγου

Η πλήρης αξιολόγηση του λόγου, των γλωσσικών ικανοτήτων ενός παιδιού, αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει την ορθή και λεπτομερή εκτίμηση και των τριών διαστάσεων

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Βάσει του Αμερικανικού Διαγνωστικού Συστήματος DSM-IV (2000), οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σύνδρομο Rett, Παιδική Εκφυλιστική Διαταραχή) παρουσιάζονται ως: – μια διαταραχή στην

Μαθησιακές Δυσκολίες

Mε τον όρο μαθησιακές δυσκολίες εννοούμε μια ομάδα διαταραχών που αφορούν τη γλώσσα, την αντίληψη, την ομιλία, τη γραφή, την αριθμητική, τη μάθηση και τη