Αφασία

Φανταστείτε πως θα ήταν εάν την επόμενη στιγμή δεν θα μπορούσατε να μιλήσετε με την οικογένεια σας, να διαβάσετε μια εφημερίδα, να γράψετε ένα μήνυμα