Δυσαρθρία

Τι είναι η δυσαρθρία; Κατ’ορισμού η δυσαρθρία είναι μια επίκτητη κινητική διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την άρθρωση του ατόμου. Έχουμε όλοι προσέξει πως όταν

Προφορική Απραξία

Η απραξία της ομιλίας είναι επίσης μια κινητική διαταραχή στο προγραμματισμό ή στο σχεδιασμό της διαδοχικής κίνησης για την εκούσια παραγωγή της ομιλίας. Αν και

Αφασία

Φανταστείτε πως θα ήταν εάν την επόμενη στιγμή δεν θα μπορούσατε να μιλήσετε με την οικογένεια σας, να διαβάσετε μια εφημερίδα, να γράψετε ένα μήνυμα