Τι κάνουμε;

Σε ένα ευχάριστο και ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον γίνεται αξιολόγηση, θεραπεία, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε: παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και ενήλικες.