Ρόλος του Λογοθεραπευτή

Ο λογοθεραπευτής χρησιμοποιεί μεθόδους και δοκιμασίες (tests) και σε ορισμένες περιπτώσεις ηλεκτρονικά όργανα για να διαγνώσει μια διαταραχή, να προσδιορίσει την πρόγνωσή της αλλά και τις συνολικές θεραπευτικές ανάγκες του ενήλικα ή του παιδιού. Λειτουργεί στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής ομάδας, ανταλλάσσοντας απόψεις με άλλους συναδέλφους ή άλλους ειδικούς (ιατρούς, θεραπευτές, εκπαιδευτές, κ.λπ.) έχοντας ως στόχο την ορθή εκτίμηση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, την οργάνωση του προγράμματος θεραπείας, εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος και καταγραφή της προόδου του ασθενούς. Ακόμη, περιλαμβάνει την ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων ή/και άλλων συγγενών γύρω από τον κατάλληλο χειρισμό μιας διαταραχής, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλουν στη διαδικασία της αποκατάστασης.