Προφορική Απραξία

Η απραξία της ομιλίας είναι επίσης μια κινητική διαταραχή στο προγραμματισμό ή στο σχεδιασμό της διαδοχικής κίνησης για την εκούσια παραγωγή της ομιλίας. Αν και το ίδιο το μυϊκό σύστημα δεν είναι εξασθενισμένο, τα άτομα με απραξία της ομιλίας θα έχουν δυσκολία να ολοκληρώσουν ακολουθίες κινήσεων με μία σωστή παραγωγή. Εμφανίζεται συχνά ταυτοχρόνως με την αφασία ή/και δυσαρθρία. Άτομα που παρουσιάζουν απραξία της ομιλίας δυσκολεύονται στην επανάληψη λέξεων ή προτάσεων με αυξανόμενο μήκος, η ομιλία τους είναι αργή, κοπιώδης, διστακτική, τα αρθρωτικά λάθη είναι μη σταθερά (η λέξη “αεροπλάνο” μπορεί να προφέρεται διαφορετικά κάθε φορά), ο τονισμός θεωρείται μονότονος με συχνές ακατάλληλες παύσεις.