Ορισμός

Τι είναι οι διαταραχές κατάποσης – δυσφαγία;

ΔΥΣΦΑΓΙΑ = διαταραχή της φυσιολογικής διαδικασίας κατάποσης, δηλαδή της μεταφοράς της τροφής και των υγρών από τη στοματική κοιλότητα έως το στομάχι. (σε ένα σύννεφο)

Η φυσιολογική διαδικασία κατάποσης περιλαμβάνει 3 βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο ξεκινά από τη στιγμή που εισάγεται τροφή στη στοματική κοιλότητα και διακρίνεται σε τρία στάδια: τη στοματική φάση, όπου περιλαμβάνει τη στοματική επεξεργασία της τροφής και το στάδιο προώθησης της τροφής, τη φαρυγγική φάση που είναι και η πιο κρίσιμη, με σημείο έναρξης την άφιξη της τροφής στα οπίσθια φαρυγγικά τοιχώματα και την οισοφαγική φάση.