Ορισμός της Λογοθεραπείας

Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος ασχολείται με την πρόληψη, την πρόγνωση, τη διάγνωση, την αποκατάσταση και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών:

• του λόγου (Προφορικού – Γραπτού, Εκφραστικού – Αντιληπτικού)

• της ομιλίας

• της φωνής

• της σίτισης και κατάποσης

• της επικοινωνίας

σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες.