Μαθησιακές Δυσκολίες

Mε τον όρο μαθησιακές δυσκολίες εννοούμε μια ομάδα διαταραχών που αφορούν τη γλώσσα, την αντίληψη, την ομιλία, τη γραφή, την αριθμητική, τη μάθηση και τη μνήμη, την κίνηση, την προσοχή, τη σκέψη, το συλλογισμό και τους μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων που οφείλονται σε διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες ή Διαταραχές, περικλείει, διαταραχές γλώσσας, γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, αριθμητικής και επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται δυσκολίες σε διαφορετικούς τομείς όπως: η γλώσσα, η αντίληψη, η ομιλία, η γραφή, η αριθμητική, η μάθηση και η μνήμη, η κίνηση, η προσοχή, η σκέψη, το συλλογισμό και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.. Σε όλα αυτά, βέβαια, προστίθεται και το σύνδρομο της υπερκινητικότητας, της διάσπασης προσοχής, της ελλειμματικής προσοχής, καθώς και οι μη μαθησιακές γλωσσικές δυσκολίες που είναι η συμπεριφορά και γενικά οι προβληματικές ψυχολογικές καταστάσεις.

Η συμπτωματολογία των μαθησιακών δυσκολιών συμπεριλαμβάνει μια πληθώρα δυσλειτουργιών. Ενδεικτικά, ο μαθητής μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες όπως:

  • αργό ρυθμό ανάγνωσης,
  • δυσκολία αναγνώρισης γραμμάτων ως ολολέξεις,
  • ανάγνωση των λέξεων δεξιά ή αριστερά της σελίδας, ,
  • συλλαβιστή ανάγνωση με επαναλήψεις ή/και παραλήψεις λέξεων/γραμμάτων,
  • λάθος τονισμός,
  • καθρεπτική γραφή γραμμάτων ή αριθμών,
  • δυσκολία στην κατανόηση ενός κείμενου ή στην επεξεργασία προφορικών εντολών,
  • δυσχέρεια στην ορθή διατύπωση γραπτής και προφορικής έκφρασης,
  • δυσκολία στην κατανόηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, κ.λπ.