Η διαδικασία

Ύστερα από την εκπόνηση μιας λεπτομερούς αξιολόγησης και το σχεδιασμό ενός ατομικού προγράμματος θεραπείας, αρχίζει η αποκατάσταση των διαταραχών, που παρουσιάζει το άτομο στο Λόγο ή/και την Ομιλία του, στις Μαθησιακές του Ικανότητες, στην Κατάποση ή τη Φωνή του. Το θεραπευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση του αρχείου του προγράμματος αποκατάστασης. Αυτό επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο, γονέα ή συγγενή του ατόμου, που παρακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης, να είναι πλήρως ενημερωμένος για την πορεία εξέλιξης του προγράμματος.