Δυσπραξία

Η εξελικτική δυσπραξία η αλλιώς αναπτυξιακή λεκτική απραξία είναι ένα πρόβλημα ρύθμισης, δηλαδή διαδοχής, επιλογής και οργάνωσης των κινήσεων της ομιλίας. Ένα παιδί με λεκτική δυσπραξία μπορεί να παρουσιάζει:

– δυσκολίες στην παραγωγή πολυσύνθετων λέξεων (δεν μπορεί να προφέρει σωστά τη λέξη “στρατιώτης” η/και κάθε φορά το προφέρει διαφορετικά)

– ενώ μπορεί να προφέρει σωστά μεμονωμένα φωνήματα και συλλαβές, δυσκολεύεται στην διαδοχική εκφορά τους μέσα στη λέξη (π.χ.: λέει σωστά τις συλλαβές τη-λε-φό-νο, όταν όμως λέει ολόκληρη τη λέξη μπορεί να την πει τη-φο-να-λα ή νι-τό-φο)

– όχι καλή ικανότητα επανάληψης

– καλύτερη απόδοση των αυτοματοποιημένων φράσεων (π.χ.: ημέρες της εβδομάδας, μέτρημα) απ’ότι στην αυθόρμητη παραγωγή νέων εκφράσεων

– κινήσεις αναζήτησης των αρθρωτών του σωστού τρόπου και τόπου άρθρωσης και ταυτόχρονα προσπάθειες αυτοδιόρθωσης των λαθών τους (ξέρουν τι θέλουν να πουν)

– ο ρυθμός της ομιλίας είναι πιο αργός και ο τονισμός λανθασμένος

Ο βαθμός σοβαρότητας απραξίας ποικίλει από πολύ σοβαρή απραξία μέχρι ήπια συμπτώματα.

Μέθοδος “Άγγιξε και Πες” (PHOENEME TOUCH & SAY)

Η μέθοδος “ Άγγιξε και Πες” είναι μια μέθοδος ιδιαίτερα αποτελεσματική σε παιδιά με Δυσπραξία, διαταραχές άρθρωσης, μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) και σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Είναι ένα σύστημα χειρονομιών που η κάθε μια αντιπροσωπεύει ένα φώνημα. Το κάθε φώνημα έχει μια συγκεκριμένη χειρονομία που βασίζεται στον τρόπο, τόπο και ηχηρότητα του φωνήματος. Οι χειρονομίες παρουσιάζουν την οπτική, απτική και κιναισθητική αναπαράσταση κάθε φωνήματος και ενισχύουν σημαντικά την μνήμη εργασίας στην επεξεργασία των πληροφοριών. Χρησιμοποιείται με επιτυχία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής στην προσχολική και σχολική ηλικία.