Διαταραχές της Ροής της Ομιλίας – Τραυλισμός

Ποιος γονέας δεν έχει τρομάξει όταν πρώτοπαρατήρησε πως το παιδί του “τραυλίζει”; Ερωτήσεις όπως: “Είναι φυσιολογικός ο τραυλισμός που παρουσιάζει το παιδί ή όχι;”, “Χρειάζεται το παιδί θεραπεία ή ενδέχεται ο τραυλισμός να υποχωρήσει αυτόματα;” απασχολούν συχνό τους γονείς.

Πράγματι, ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή ομιλίας που για αρκετά χρόνια, και ακόμα και σήμερα, μας απασχολεί λόγω της αμφιλεγόμενης πολυπλοκότητας της. Μια από τις σημαντικότερες ερωτήσεις στις οποίες καλείται να απαντήσει ο λογοθεραπευτής είναι εάν αυτές οι “δυσρυθμίες” αποτελούν ένα φυσιολογικό στάδιο στην ανάπτυξη του παιδιού και είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν ή μπορεί να λάβουν ένα χρόνιο, μόνιμο χαρακτήρα.

Η ομιλία ενός παιδιού που παρουσιάζει στιγμές ή φαινόμενα τραυλισμού αποτελείται συνήθως από:

– επαναλήψεις φωνημάτων, συλλαβών η λέξεων (γ-γ γάλα, γα-γα -γάλα, το-το το γάλα)

– ατελείς φράσεις (Το μωρό πίνει το .) ή αναθεωρήσεις (το μμμμμ(ωρό), το παιδί πίνει γάλα), οπού το παιδί πιστεύει ότι στην επόμενη λέξη θα τραυλίσει και την αποφεύγει δυσχεραίνοντας την επικοινωνία.

– επιμήκυνση αρχικών φωνημάτων (γγγγγγάλα), κόπιασμα, ένταση στους μύες του λαιμού ή/και του προσώπου

– παρεμβολές ήχων ή φωνημάτων (“Εεεε, θέλω να πάω, εεε, σινεμά”, “Το και μωρό και θα και κοιμηθει”).

– συνήθως ο ρυθμός της ομιλίας είναι αργός ή γρήγορος.