Διαταραχές Λόγου

Η πλήρης αξιολόγηση του λόγου, των γλωσσικών ικανοτήτων ενός παιδιού, αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει την ορθή και λεπτομερή εκτίμηση και των τριών διαστάσεων του λόγου: το περιεχόμενο (σημασιολογία), τη μορφή (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη) και τη χρήση (πραγματολογικές ικανότητες).

Τα παιδιά με γλωσσικά ελλείμματα μπορεί να:

– έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο που δεν αντιστοιχεί με την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού

– δυσκολεύονται στην κατανόηση ή παραγωγή διάφορων εννοιών ή κατηγοριών. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να δυσκολεύεται στην αναγνώριση βασικών εννοιών όπως: χρώματα, τοπικές έννοιες (πίσω, μπροστά), εποχές ή στην κατηγοριοποίηση (π.χ: το μήλο, το αχλάδι και η μπανάνα είναι φρούτα, η κότα είναι ζωάκι της αυλής ενώ το λιοντάρι της ζούγκλας) κ.λπ.

– παρουσιάζουν μια σαφή και σημαντική δυσκολία στην κατανόηση και παραγωγή συντακτικών δομών. Κατά την αξιολόγηση μορφολογικών ικανοτήτων, ο λογοθεραπευτής θα παρατηρήσει εάν το παιδί, ανάλογα με την ηλικία του, χρησιμοποιεί προτάσεις απλές (2, 3 λέξεις) ή σύνθετες, χρησιμοποιεί την σωστή σειρά των λέξεων, άρθρα, αντωνυμίες, προθέσεις, σωστό χρόνο των ρημάτων, κ.λπ.

– παρουσιάζουν μια σαφή και σημαντική δυσκολία στη χρήση των πραγματολογικών στοιχείων της γλώσσας. Ο λογοθεραπευτής παρατηρεί εάν υπάρχει βλεματική επαφή, εάν ανταποκρίνεται στους χαιρετισμούς, διατηρεί το θέμα της συζήτησης, παίζει ρόλους, κ.λπ.