Διαταραχές Άρθρωσης και Φωνολογικές Διαταραχές

Κατά την προσχολική ηλικία, τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες είτε στην παραγωγή των φωνημάτων, είτε στην νοητική οργάνωσή τους. Η προϋπόθεση για ακριβή άρθρωση βασίζεται στην επακριβή τοποθέτηση, συγχρονισμό, αλληλουχία και δύναμη των αρθρωτών. Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες όπως:

– αλλοιώσεις φωνημάτων (το “ρ” ή το “σ” δεν “ακούγονται” σωστά)

– αντικατάσταση μεμονωμένων φωνημάτων μέσα στις λέξεις (“φάλασα” αντί “θάλασσα”, “βόρο” αντί δώρο”, “λόδα” αντί “ρόδα).

– απλοποιήσεις συμπλεγμάτων (το “σπίτι” το προφέρει “πίτι”)

– αντικατάσταση φωνημάτων που παράγονται πίσω στο στόμα με πρόσθια φωνήματα (η λέξη “καγκουρό” θα γίνει “ταδουλο”)

– απλοποίηση η παράλειψη φωνημάτων (η λέξη “πόρτα” θα γίνει “ποτα”)

– μετακίνηση φωνημάτων (“εφελαντας” αντί “ελέφαντας”).