Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Βάσει του Αμερικανικού Διαγνωστικού Συστήματος DSM-IV (2000), οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σύνδρομο Rett, Παιδική Εκφυλιστική Διαταραχή) παρουσιάζονται ως:

– μια διαταραχή στην κοινωνική αλλαγή (το παιδί βρίσκεται σε απόσταση, είναι παθητικό ή έχει περίεργες αντιδράσεις, δεν παρατηρείται βλεμματική επαφή, το κοινωνικό παιχνίδι του είναι περιορισμένο και δεν υπάρχει κοινή εστίαση προσοχής.

– διαταραχή στην επικοινωνία, οπού το παιδί δεν μιλάει καθόλου, επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις, δεν υπάρχει συμβολικό παιχνίδι ανάλογο με το αναπτυξιακό του στάδιο (δεν παίζει με τα παιχνίδια του όπως άλλα παιδιά), δυσκολία στη χρήση των πραγματολογικών στοιχείων της γλώσσας. Ο λογοθεραπευτής παρατηρεί εάν υπάρχει βλεματική επαφή, εάν ανταποκρίνεται στους χαιρετισμούς, διατηρεί το θέμα της συζήτησης, παίζει ρόλους, κ.λπ.

– τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες εμφανίζονται ως περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Το παιδί παρουσιάζει εμμονές που αφορούν αντικείμενα ή μέρη/εξαρτήματα τους, άτομα ή την καθημερινότητά τους.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Η διάγνωση γίνεται από τους παιδοψυχίατρους ή αναπτυξιολόγους. Η αξιολόγηση άλλα και η θεραπευτική παρέμβαση ενός παιδιού που παρουσιάζει κάποια διαταραχή στο φάσμα αυτισμού γίνεται πάντα στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενη από: παιδοψυχολόγος, λογοθεραπευτής και εργοθεραπευτής. Ο απώτερος θεραπευτικός στόχος της διεπιστημονικής ομάδας είναι η αύξηση λειτουργικότητας του μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, εκμάθηση τρόπου επικοινωνίας (λεκτικό ή μη)

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες διαταραχές της παιδικής ηλικίας, και σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να γίνει νωρίς η διάγνωση και ο καθορισμός των σημείων όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες και έτσι να ξεκινήσει νωρίς και η αντιμετώπισή του (πρώιμη παρέμβαση).