Γνωστική Αποκατάσταση

Η γνωστική αποκατάσταση είναι μία σύγχρονη και δομημένη θεραπευτική παρέμβαση που σκοπεύει στην βελτίωση των νοητικών ελλείψεων σε τομείς όπως η μνήμη, η προσοχή, η συγκέντρωση, κ.λπ.

Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα νευροψυχιατρικών και νευρολογικών προβλημάτων όπως: κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, εκφυλιστικές εγκεφαλικές νόσοι (Alzheimer), ψυχωτικά σύνδρομα, όγκους στον εγκέφαλο, κ.λπ.

Για παράδειγμα, συχνά, άτομα που έχουν υποστεί κάποιο εγκεφαλικό τραύμα παρουσιάζουν δυσκολίες συγκέντρωσης, προσοχής, προσανατολισμού, μνήμη, οργάνωσης, αντίληψης, εκλογίκευσης, κ.λπ. Από την άλλη, η νευροψυχολογική εικόνα ενός μαθητή που παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες συμπεριλαμβάνει: δυσκολίες στην αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση, στην προσοχή, στον οπτικό ακουστικό-κινητικό συντονισμό, στη γραφή και στην ακουστική αντίληψη και μνήμη.