Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση ενός ασθενούς που παρουσιάζει διαταραχή κατάποσης ακολουθεί κάποια βασικά βήματα:

Α) Κλινική εξέταση με λήψη ιατρικού ιστορικού από Εξειδικευμένο στη δυσφαγία Λογοθεραπευτή και στοματοπροσωπικό έλεγχο.
Σε αυτή τη φάση ο θεραπευτής θα συλλέγει τις πληροφορίες σχετικά με την ιατρική διάγνωση και ένα ιστορικό προβλημάτων κατάποσης. Θα εκτιμήσει επίσης την αναπνευστική λειτουργία του ατόμου, την λειτουργική και δομική επάρκεια όλων των οργάνων που συμμετέχουν στην κατάποση: γλώσσα, χείλη, δόντια, λάρυγγα, κ.λπ.

Β) Παρατήρηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια γεύματος

Γ) Εξέταση κατάποσης με βιντεοακτινοσκόπηση ή ενδοσκοπικά και πιθανή παραπομπή σε ΩΡΛ για αξιολόγηση της λειτουργίας των φωνητικών χορδών ή σε γαστρεντερολόγο για την αξιολόγηση της κινητικότητας του οισοφάγου και

Δ) Θεραπευτική αγωγή.
Τι είναι η βιντεοακτινοσκόπηση;

1

Είναι μία ακτινολογική εξέταση που επιτρέπει την δυναμική αξιολόγηση της κατάποσης με την βοήθεια ακτίνων Χ και καταγράφεται σε ψηφιακό μέσο (DVD).

Κατά τη διάρκεια εξέτασης ο κλινικός ελέγχει:
♦ Ποιες τροφές είναι πιο ασφαλείς για κατάποση
♦ Αν κάποιες στάσεις ή στρατηγικές βοηθούν στην ασφαλέστερη κατάποση

Πότε πρέπει να κάνουμε βιντεοακτινοσκόπηση:
♦ Όταν υποπτευόμαστε εισρόφηση (μέρος της τροφής να πηγαίνει στο λάρυγγα αντί για τον οισοφάγο με πιθανότητα να φτάσει τελικά στους πνεύμονες)
♦ Για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών στρατηγικών

Πώς γίνεται η εξέταση;
Χορηγούνται στον ασθενή διάφορες τροφές και υγρά που περιέχουν σκιαγραφική ουσία (βάριο) για να είναι ορατά στην ακτινογραφία. Η μεταφορά της τροφής από το στόμα έως τον οισοφάγο βιντεοσκοπείται και μετά την εξέταση συντάσσεται έκθεση με τα συμπεράσματα, τον ασφαλέστερο τρόπο σίτισης και το πλάνο παρέμβασης.

Τι είναι η Βιντεοενδοσκοπική εξέταση της κατάποσης με οπτικές ίνες(FEES);

2
Είναι μια εξέταση που χρησιμοποιεί ενδοσκοπικό εξοπλισμό και επιτρέπει στον κλινικό να απεικονίζει τις στοματικές και φαρυγγικές δομές πριν και μετά την κατάποση και όχι κατά τη διάρκεια αυτής.

Διαδικασία:

Ένα εύκαμπτο ενδοσκόπιο διέρχεται μέσω της ρινικής οδού μέσα στο φάρυγγα. Το πρώτο μέρος της διαδικασίας περιλαμβάνει την εξέταση των δομών, καθώς και η λειτουργία του λάρυγγα και του φάρυγγα. Κατά το δεύτερο μέρος της εξέτασης, χορηγούνται τροφές διαφορετικών πυκνοτήτων εξετάζοντας την συνολική κατάσταση της κατάποσης: δομή, συγχρονισμός κατάποσης, επάρκεια προστασίας αεραγωγού, παρουσία υπολειμμάτων τροφής και ικανότητα του ασθενούς να τα απομακρύνει, σημάδια παλινδρόμησης, ύπαρξη εισρόφησης/διείσδυσης.

Ποια εξέταση είναι καλύτερη για εμένα;

Κάθε περίπτωση δυσφαγίας είναι μοναδική και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μοναδική τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά. Ανάλογα με την ιατρική και λογοθεραπευτική διάγνωση, ο λογοθεραπευτής θα είναι αυτός που θα σας κατευθύνει στην τελική επιλογή.